Предлагаме ролки двупластно велапапе по 100м2 / ролка.

Широчина на ролката – 80см; 105см.

  • Подходящ избор за опаковане на детайли в производството на мебели и др.
  • Подходящ избор за постилане на повърхност с цел предпазване и удобство.

  • Компактни за съхранение